Volby

První povolební analýza: Jak volily skupiny voličů? A jak se přelévaly hlasy během roku?

SPOLU dominovalo u lidí ve věku 35-54 let a u vysokoškoláků.

(Projděte si interaktivní diagram zobrazující přelivy voličů od září 2020 do voleb)

V analýze na reprezentativním vzorku N=3891 dospělých respondentů přinášíme první analýzu, která mimo jiné ukazuje:

  • jak pravděpodobně volily věkové, vzdělaností a socioekonomické skupiny voličů
  • jaké skupiny byly více mobilizované než ve volbách do Sněmovny 2017
  • jak se přelévala podpora mezi PirStan, SPOLU, ANO a dalšími stranami v období mezi zářím 2020 - dubnem 2021 - a říjnovými volbami
  • jaké skupiny lidí nejvíce promarnily hlasy díky volbě stran, které nepřekonaly 5 procent

Analýza pochází z dat 33. vlny longitudinálního výzkumu Život během pandemie (konání ihned po volbách, online sběr NMS, N=1836) realizovaných po volbách a souvisejících ad-hoc výzkumů PAQ Research (sběr MEDIAN, CATI + online, N=2055) konaných těsně před volbami.

SPOLU dominovalo u lidí ve věku 35-54 let a u vysokoškoláků

Koalice SPOLU získala okolo třetiny hlasů lidí mezi 35 až 54 lety. Uspěla i u vysokoškoláků, mladých mužů, OSVČ se ziskem a pracovně s příjmem nad medián. Ve všech těchto kategoriích získala okolo 35 až 40 % hlasů.  Všechny tyto kategorie měly  nadprůměrnou volební účast, která byla vyšší než v minulosti. Koalice SPOLU vděčí za vítězství i vysoké mobilizaci výše zmíněných skupin. Mezi dubnem 2021 a říjnovými volbami se podařilo koalici SPOLU přebrat zhruba 370. tis. voličů od koalice Pirátů a Starostů a mobilizovat část nerozhodnutých a vlažných voličů.

Důchodci a nižší sociální třídy zůstali věrní hnutí ANO. To se porazilo „loupením voličů“ potenciálním partnerům

Takřka každý druhý důchodce volil ANO. Hnutí Andreje Babiše si udrželo také solidní podporu mezi lidmi 35-54 let bez maturity (okolo 24 %) a u nízkopříjmových pracujících a nezaměstnaných (26 %). Avšak volební účast nízkopříjmových a méně vzdělaných voličů je mnohem nižší než u vyšších tříd. Kdyby volební účast nízkopříjmových voličů byla na úrovni vysokopříjmových, příští vláda by pravděpodobně vypadala dost odlišně. ANO mělo naopak minimální podporu mezi mladými lidmi a VŠ vzdělanými (13-16 %), kteří byli mobilizovanější než před 4 lety.

Přestože ANO nakonec dosáhlo velmi solidního zisku, bylo to zčásti kvůli tomu, že ve finálně kampaně přebralo 200 tisíc ČSSD, KSČM, SPD a Přísaze.

PirSTAN podpořili nejčastěji mladé ženy, voliči jí utekli ke SPOLU i do neúčasti

Koalice Pirátů a Starostů vyhrála ve věkové kategorii 18–34 a studentů. Největší výrazný úspěch však koalice zaznamenala u žen ve věku 18–34, u kterých získala zhruba 35 %. Účast mladých žen je ale menší než u mladých mužů.

Dubnová silná podpora PirSTAN byla dána tím, že kromě původních voličů si získala sympatie části vlažných voličů, voličů ANO, pravice i menších stran. Koalice ale nejprve ztratila okolo 240 tisíc dubnových voličů zpět k neúčasti a další k menším alternativním stranám. A zejména v druhé fázi kampaně také 370 tisíc voličů ke SPOLU, které se stalo hlavním vyzyvatelem ANO.

SPD hnutím nenaočkovaných, které neudrželo nadšení

22 % nenaočkovaných ve věku 55+ volilo hnutí SPD. Hnutí také u voličů bez maturity ve věku 35-54 získalo 21 %.  Vyššímu zisku SPD však pravděpodobně zabránilo letní uklidnění kolem pandemie Covid-19, neboť okolo 200 tis. deklarovaných voličů SPD z dubna 2021 se nakonec rozhodlo voleb nezúčastnit.

Levice propadla u nízkopříjmových

Tradiční voličské jádro levicových stran, nízkopříjmoví zaměstnanci a nezaměstnaní, své strany opustilo. V této klíčové skupině volilo levici jen 10 % voličů dohromady. Spolu s  výrazně nižší volební účastí těchto domácností a omezením zisku mezi důchodci byl tak osud těchto stran zpečetěn. Výsledek ČSSD byl navíc ovlivněn demobilizací části jejího dubnového elektorátu a ztrátám k hnutí ANO.

Vyšší mobilizace mladých a vysokopříjmových

Oproti roku 2017 se zvýšila mobilizace a volební účast lidí do 34 let, vysokoškoláků a živnostníků a vysokopříjmových. U ostatních zůstala účast podobná či se mírně propadala. Mobilizace skupin, které často volily opoziční koalice, nakonec rozhodla volby.

Další zjištění:

  • i Přísaha Roberta Šlachty vzala část dubnových deklarovaných voličů PirSTAN
  • voliči ve věku 55 a více let a nízkopříjmoví nejvíce tratili propadlými hlasy
  • PirSTAN získal u důchodců jen okolo 6 %. Kampaň se zde příliš nepodařila.

PAQ Research do vaší schránky

Všechny studie a články vám ještě čerstvé doručíme e‑mailem. A máme i měsíční newsletter o všem podstatném. Přihlaste si.

Posuňme společně Česko

Výzkumně přispíváme k zlepšování veřejných služeb a kvality života v Česku. Spoléháme na dárce, jako jste vy. Přidejte se k nám.