Informace o zpracování osobních údajů

1. Správce osobních údajů

Správcem vámi poskytnutých osobních údajů bude
PAQ Research, z. ú.
28. pluku 458/7, Praha 10 - 101 00
IČ 14035766

Kontakt: info@paqresearch.cz

2. Zpracovávané osobní údaje

Vaše osobní údaje budou zpracovány v rozsahu: vámi poskytnutá e-mailová adresa, popř. jméno.

3. Účel zpracování

Účelem zpracování vašich osobních údajů je zasílání vybraných newsletterů.

4. Právní základ zpracování

Právním základem zpracování je váš souhlas, který projevíte přihlášením k odběru newsletteru.

5. Doba zpracování

Vaše osobní údaje budou zpracovávány do doby odvolání vašeho souhlasu, uděleného podle článku 4 výše. Souhlas můžete odvolat kdykoliv, a to zasláním e-mailu z e-mailové adresy, pro kterou jste souhlas udělili, nebo kliknutím na odkaz v newsletteru pro odhlášení z odběru. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost dosavadního zpracování osobních údajů.

6. Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být pro zajištění daného účelu (viz čl. 3 výše) zpracovávány kromě správce také zpracovateli, zejména poskytovatelem hostingových služeb, případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“).

7. Vaše práva

Ve vztahu ke Vašim osobním údajům máte právo (a) na přístup k nim (čl. 15 GDPR); (b) na jejich opravu (čl. 16 GDPR) nebo výmaz (čl. 17 GDPR); (c) na omezení jejich zpracování (čl. 18 GDPR); (d) na jejich přenositelnost (čl. 20 GDPR); (e) odvolat udělený souhlas s jejich zpracováním (viz čl. 5 výše); a (f) vznést námitku proti jejich zpracování (čl. 21 GDPR).
Ve věcech Vašich práv se s dotazem nebo stížností můžete obrátit na správce osobních údajů (viz kontaktní údaje v čl. 1 výše). Se svojí stížností se můžete také obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).