Podpořte práci PAQ Research

Nezisková organizace PAQ Research získává peníze z několika zdrojů. Spoléháme hlavně na filantropické dary, vědecké granty a drobné dárce.

Každá z oblastí je pro nás důležitá. Stejně jako jejich pestrost. Zaručuje naši nezávislost. Nemusíme se ohlížet na ničí zájmy, když pracujeme na klíčových reformách.

Snadno nás můžete podpořit přes Darujme. Nejlépe uplatíme pravidelný dar. Na oplátku pořádáme pro pravidelné dárce a dárkyně půlroční online setkání s týmem PAQ. Dozvíte se, na čem pracujeme i co se do výzkumů nevešlo.

 

Pokud chcete podpořit konkrétní výzkum nebo navázat přímo spolupráci, ozvěte se nám. Rádi všechno probereme.

Jak hospodaříme

Všechno podrobně popisujeme ve výroční zprávě.

Kdo nás podporuje

Pro práci s grafy používáme think-cell.

Vztah neziskové organizace a společnosti s ručením omezeným

Neziskovou organizaci PAQ Research, z. ú. jsme založili v prosinci 2021. Přicházíme s výzkumy témat, která jsou ve veřejném zájmu. Výsledky publikujeme vždy veřejně a dáváme každému k dispozici.

Ve správní radě ústavu sedí analytik a pedagog Josef Šlerka, ekonom Filip Pertold a expertka na vzdělávání a neziskový sektor Silvie Pýchová.

Do konce roku 2021, před přechodem na model neziskové organizace, jsme fungovali jako soukromá společnost Prokop Analysis and Quantitative Research, s.r.o. Společnost vznikla v srpnu 2019. Nadále funguje, ale pouze doplňuje PAQ Research, z. ú. Má na starosti zakázkové a interní výzkumy a realizaci grantů vysoutěžených do roku 2021.

PAQ Resarch, z.ú. díky tomu zdarma disponuje daty ze zakázkových sběrů (Život během pandemie, TAČR MŠMT). Oba subjekty sdílí provozní náklady. Pro neziskovou organizaci to dělá benefit okolo 2 milionů ročně.

Výdaje a náklady soukromé společnosti nejsou předmětem fundraisingu. Transparentnost zaručuje oddělené účetnictví.