top of page

Analýzy vzdělávání pro všechny regiony. PAQ Research publikoval 206 původních reportů

České vzdělávání trpí regionálními nerovnostmi, konkrétní problémy a jejich rozsah se ale velmi liší i mezi sousedními obcemi. Někde mají potíže s vysokými absencemi, jinde s propádáním. Kvalitní informace o konkrétních problémech – základ pro zlepšování – zřizovatelům či ředitelům ale zpravidla chybí. V PAQ Research jsme proto pro území každé obce s rozšířenou působnosti (ORP) vytvořili původní analytickou zprávu. Na 65 stranách v nich popisujeme stávající slabiny i silné stránky vzdělávání v regionu. Navrhujeme v ní také realistické cíle, ke kterým mohou lokální aktéři směřovat a co pro jejich naplnění mohou udělat.


[Reporty stahujte tady. Každá z 206 původních analýz obsahuje i přehledné shrnutí výsledků, které si každý může projít během čtvrt hodiny. Konkrétní práci s reporty popisujeme v dolní části příspěvku.]


Obce, kraje, ředitelé škol či pracovníci sociální služeb – všichni potřebují kvalitní informace pro dobré rozhodování, co změnit ve vzdělávání a sociální oblasti. Přístup k odpovídajícím analýzám ale mají málokdy. Stát sice sbírá velké množství dat, nevyužívá je však dostatečným způsobem. Nenabízí tak ani nástroje a analýzy, o které by mohli lidé z praxe opírat pro svoje každodenní rozhodování. Reporty PAQ Research to chtějí změnit.


Analytické zprávy navazují na projekt Mapa vzdělávacího neúspěchu, která ukazuje propojení vzdělávání a sociální situace. “Reporty ale nabízí daleko podrobnější vhledy, ze kterých mohou zřizovatelé, ředitelé či místní akční skupiny prakticky vycházet. Přehledně v nich vidí, jestli mají problém spíš s propadáním nebo malým podílem excelentních žáků. A jestli má na vzdělávací úspěšnost vliv zejména množství exekucí nebo špatné personální zajištění výuky,” říká analytik PAQ Research Karel Gargulák.


Reporty oproti Mapě navíc ukazují, v jakých oblastech má každé území největší potenciál pro zlepšení. “Cíle přitom navrhujeme tak, aby jich mohly obce skutečně dosáhnout. To znamená, že vycházíme ze skutečné situace na místě a porovnáváme sociálně podobné regiony. Nedáváme tak Bílině za příklad třeba praxi Českých Budějovic,” vysvětluje jeden z autorů Václav Korbel. “Vzdělávací neúspěch může snižovat lepší personální zabezpečení výuky, změna v řízení škol, větší nabídka včasné péče nebo sociální podpora rodin,” doplňuje Korbel, na co se doporučení zaměřují.


Reporty shrnují dobrou praxi z různých koutů republiky a doplňují kontakty na úspěšné organizace, které mohou v daných oblastech pomoct. Aktivně mohou lidé v rozhodujících pozicích – ve státní správě, samosprávách i neziskovém sektoru – spolupracovat i přímo s analytiky PAQ Research. Karel Gargulák s Václavem Korbelem nabízí především dvou až čtyřhodinová školení, kde detailně diskutují o výsledcích reportu a možnostech využití v praxi. Další možnosti spolupráce popisujeme na webu.


Co všechno Reporty umí

Česko se velmi liší v sociálních podmínkách. Některé regiony ale dokážou těžké podmínky překonávat. Vzdělávání je přitom klíčové.


Úspěšná ORP dokážou snížit vzdělávací neúspěšnost o 20 % až 70 %. Například v Kadani nedokončí základní vzdělávání 3,7 % žáků ZŠ, zatímco v sociálně podobných ORP to je 9,8 %. Sociálně podobná ORP („ORP like mine“ označují nejpodobnější sociální situací (deset s o něco lepší a deset s o něco horší). Podobnost určujeme na základě destabilizující chudoby a socioekonomického znevýhodnění.Podobného úspěchu mohou dosáhnout i jinde. V Reportech ukazujeme, co může pomoci. Vybrali jsme šest faktorů, které mají potenciál posunout vzdělávání v regionu.

 • sociální podpora

 • včasná péče

 • společné vzdělávání

 • personální zajištění

 • financování

 • kritéria Kvalitní škola od České školní inspekce


Sociální podpora

Některá ORP dokážou efektivně čerpat sociální podporu pro lidi, kteří na ni mají nárok. Čerpání podpory – přídavků na děti, doplatku na bydlení a příspěvku na bydlení – může pomoci stabilizaci rodin a vzdělávání dětí.Příklad: V Havířově čerpají sociální podporu výrazně víc než v sociálně podobných ORP. Příspěvek na bydlení dostává 8 % lidí, zatímco v sociálně podobných ORP 3 %. To může ukazovat na dobré nastavení sociální služeb v čele s úřady práce a přispívat ke zmírňování sociálních problémů


Společné vzdělávání

Vzdělávání ve školách se zlepšuje, když mají žáci dostatečnou podporu. To platí především pro žáky sociálně a zdravotně znevýhodněné. V této části sledujeme:

 • podíl žáků, kteří získávají podporu z důvodu sociálního znevýhodnění

 • podíl žáků ve speciálních třídách

 • odchody na víceletá gymnázia

 • podíl žáků-cizinců.


Příklad: Litvínov dokáže velmi efektivně podporovat žáky. Umí identifikovat jejich speciální vzdělávací potřeby a poskytnout jim podpůrná opatření, jako jsou asistenti pedagoga. Díky tomu má ORP Litvínov také jeden z nejvyšších počtů asistentů pedagoga na počet žáků v Česku.


Personální zabezpečení

Nedostatek kvalifikovaných a aprobovaných učitelů je problém pro kvalitu vzdělávání. Platí to i nedostatek dalšího personálu, jako jsou speciální pedagogové nebo školní psychologové. Problém se týká hlavně strukturálně znevýhodněných regionů, ale i velkých měst a prstenců kolem nich. Učitelé tam totiž mají řadu jiných možností, jak se dobře uplatnit mimo vzdělávání.Příklad: V Benešově dlouhodobě řeší nedostatek aprobovaných a kvalifikovaných učitelů. Nekvalifikovaně odučených hodin na ZŠ je skoro 11 %, kdežto v sociálně podobných ORP je oproti Benešovu podíl skoro poloviční. Naše zjištění mikroregionu potvrdila, že personální zabezpečení má být jedna z hlavních priorit, na kterou cílit nová opatření. Zvažují například nástupní bonusy v odměňování nebo nabízení zvýhodněného bydlení.


Kvalitní škola od ČŠI

Kritéria v modelu Kvalitní školy od České školní inspekce kladou důraz na vymezení žádoucích činností školy. Jde o pravidla a mechanismy, s jejichž pomocí vedení školu řídí, umožňují přitom efektivní organizaci školy a její rozvoj. Jsou hodnoceny ČŠI během inspekčních návštěv. ČŠI nám z dat složila 4 indexy, které se zaměřují na:

 1. Strategické řízení

 2. Pedagogové a jejich rozvoj

 3. Výuka a její výsledky

 4. Žák a podpora jeho učení.


Příklad: Hlučín má nejlepší výsledky v oblasti Výuka a její výsledky ze všech ORP, v nichž ČŠI navštívila alespoň třetinu základních škol. Je to pravděpodobně jeden ze zásadních faktorů, proč jsou v tomto ORP lepší výsledky, než by odpovídalo sociálním podmínkám. Data podporuje i naše znalost tamních podmínek. Ředitelé z Hlučínska mezi sebou v neformálním sdružení Síťka velmi intenzivně sdílí, jak zlepšovat výuku.


Reporty stahujte tady

1 338 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page