Desegregace.cz. Spouštíme katalog intervencí, které pomohou k lepšímu vzdělávání pro všechny děti

Představujeme přes čtyřicet ověřených intervencí, které pomohou překonat vzdělávací neúspěch a přinesou lepší vzdělávání pro všechny.

PAQ Research spouští projekt Desegregace.cz. Představujeme v něm přes čtyřicet ověřených intervencí, které pomohou překonat vzdělávací neúspěch a přinesou lepší vzdělávání pro všechny. Na řadě míst už se desegregace podařila a právě z jejich zkušeností a výzkumů vycházíme.

Velká část romských dětí nadále čelí vyloučení. Základních škol máme v Česku přes 4.200, víc než 260 z nich má alespoň třetinový podíl romských žáků. Řada škol je většinově romských. Podíl ve školách zpravidla neodpovídá celkové místní populaci. Školní systém romské děti vědomě odstrkuje na segregované školy nebo je přímo posílá do speciálních škol a tříd. Diagnózu lehkého mentálního postižení slyší romské děti desetkrát častěji než majorita. Segregace odsuzuje k neúspěchu a jak víme z řady výzkumů, tratí na ní celá společnost. Můžeme ji však ukončit.

Existují čtyři hlavní předpoklady, které jsme vysledovali ve výzkumech i rozhovorech na místech, kde desegregaci zvládli. Cílem by mělo být, aby v každé jedné škole nebylo víc než 10 až 15 % romských a dalších znevýhodněných žáků, z toho v průměrné třídě o 25 dětech zhruba čtyři takoví.  To může zvládnout většina českých měst a obcí.

Předpoklady úspěchu jsou následující:

  1. Přesvědčení o správnosti. Někoho motivuje boj proti ekonomickým ztrátám, někoho za soudržnost společnosti a lepší život v obci. Na začátku se ale musí vedení města, úředníci, ředitelé škol i místní sociální organizace shodnout na správnosti ukončení segregace. Cílem přitom nemá být pouze to, ale práce na co nejkvalitnějších školách pro všechny děti.
  2. Koordinace. Zřizovatelé škol, jejich vedení ale i lidé ze sociálních služeb musí mít plán a spolupracovat.
  3. Kapacity. Školy samotné nevyřeší zdaleka všechno. Obce musí kapacitu na práci s vyloučenými rodinami. Získávat jejich důvěru. Zapojovat děti do doučování a kroužků. Nepřehlížet otázku bydlení či oddlužení.
  4. Kvalitní mateřské a základní školy. Školy musí být připravené na vzdělávání sociálně vyloučených dětí. Potřebují odpovídající průpravu a současně podporu města.

Co to všechno konkrétně znamená, ukazujeme na webu Desegragace.cz. Dali jsme dohromady celý katalog interevencí, které se zaměřují na práci škol, personální podporu pedagogů nebo pomoc rodičům. Odkazujeme v nich na studie, metodiky, citujeme úspěšné starosty i ředitele.

Dvě intervence představíme přímo tady

Proměna spádových oblastí

Rozdělení dětí ze segregovaných škol často vyžaduje proměnu spádových oblastí. Hlavička katalogu nám říká, že se jedná o klíčové opatření, na němž musí spolupracovat školy a zřizovatel.

Školy musí upravit svou kapacitu, města či obce překreslit spádové oblasti. To ale pochopitelně nestačí samo o sobě. Vše musí doprovázet komunikace s majoritou i minoritou, bez níž přetrvává tendence vyhledávat etnicky homogenní školy.

V katalogu odkazujeme na zdroje inspirace, upozorňujeme na možná úskalí a o úspěšné proměně spádových oblastí v ní mluví místostarosta či ředitel.

Doučování

Školnímu neúspěchu může efektivně předcházet doučování. Školy si vytipují žáky, které pedagogický či nepedagogický pracovník doučuje po škole. Nemělo by jít pouze o nabídku. Škola by se měla snažit, aby se programu žáci skutečně zúčastnili. Nemusí přitom spoléhat pouze na své omezené kapacity. Mohou spolupracovat s neziskovými organizacemi, které poskytnou prospory či zajistí financování.

V katalogu uvádíme příklady škol, kde s doučováním úspěšně pracují, upozorňujeme na potenciální problémy, odkazujeme na užitečné metodiky.

PAQ Research do vaší schránky

Všechny studie a články vám ještě čerstvé doručíme e‑mailem. A máme i měsíční newsletter o všem podstatném. Přihlaste si.

Posuňme společně Česko

Výzkumně přispíváme k zlepšování veřejných služeb a kvality života v Česku. Spoléháme na dárce, jako jste vy. Přidejte se k nám.