Prohlížečka dat i vizualizační nástroj. DataPAQ otevírá vzdělávací data pro všechny

Nová aplikace od PAQ Research na jednom místě shromažďuje důležitá data a umožňuje jejich snadnou analýzu.

PAQ Research představuje unikátní prohlížečku dat o vzdělávání a sociálních problémech nazvanou DataPAQ. V jejím rozsahu a uživatelské přívětivosti získávají odborníci, zřizovatalé škol či ředitelé dosud chybějící oporu pro své rozhodování. DataPAQ podstatně rozšiřuje Mapu vzdělávacího neúspěchu, kterou jsme představili na jaře. Oproti ní umožňuje flexibilně zkoumat libovolné výzkumné otázky.

Stát sbírá velké množství dat o vzdělávání a sociálních podmínkách, údaje ale nebývají veřejně dostupné a práce s nimi vyžaduje pokročilé znalosti. Jejich užitečné zpracování tak bývá spíše vzácností. Prohlížečka DataPAQ otevírá data důležitá data pro všechny.

Nástroj na jednom místě shromažďuje důležitá data a umožňuje jejich snadnou analýzu. Ukazuje vztahy mezi proměnnými, tvoří přehledné vizualizace, porovnává regionální rozdíly. Lidé v rozhodujících pozicích – ve státní správě, samosprávách i neziskovém sektoru – tak dostávají nástroj, díky kterému mohou svou práci opírat o tolik potřebné analýzy.

Jejich tvorba vyžaduje pouze základní znalosti, jak ukazuje i následující návod. Příklad využití DataPAQ jsme natočili i sepsali. Obojí zachycuje stejný scénář, aby bylo vše co nejsrozumitelnější.

Jak na práci s DataPAQ

Představme si situaci: jsem analytik, kterého pozvali do Jeseníku, aby pro tamní politiky udělal přednášku o souvislostech mezi sociálními a vzdělávacími problémy. Chtějí se totiž na základě dat rozhodnout, s jakou prioritou zlepšovat podmínky bydlení dětí. Doufají, že lepším bydlením zprostředkovaně pomohou i vzdělávacímu úspěchu. Datovou oporu ale nemají. Nejsou datovými analytiky, ani to není náplní jejich práce, a tak jim odpovídající analýzy chybí.

Prohlížečka DataPAQ nabídne důležité podklady pro jejich rozhodování během pár minut.

Nejdřív se podívám, jak na tom je Jeseník s nedokončováním vzdělávání a bytovou nouzí v porovnání se zbytkem republiky. Obojí jednoduše najdu v nabídce ukazatelů, kde mohu vybírat dle kategorii nebo pomocí fulltextového vyhledávání. Vidím, že v Jeseníku je barva tmavší než v průměru v Česku, ale ne úplně tmavá. Základní vzdělání tam nedokončí 6 % žáků, v bytové nouzi pak jsou přes 2 % dětí. Obě hodnoty jsou vyšší, než je průměr v Olomouckém kraji i celém Česku.

Jeseník je ovšem chudší část Olomouckého kraje, což vidíme díky ukazateli destabilizující chudoby. Porovnání s ostatními částmi kraje či celou republikou proto nemusí být úplně odpovídající. Užitečná proto bude hodnota “ORP like mine”. Porovnává totiž mou obec s rozšířenou působností (ORP) s dalšími dvaceti ORP, které mají nejpodobnější sociální strukturu. Porovnání je vidět při najetí nebo kliknutí na dané ORP.

Mezi ORP podobná Jeseníku patří například Bohumín, Jablonec nad Nisou nebo Louny (viz výše). Mezi nimi je Jeseník co do nedokončování ZŠ i bytové nouze průměrný. To znamená, že vzdělávání nezaostává vzhledem k sociálním podmínkám. Pro posun vzdělávacích výsledků jsou tedy potřeba zlepšit sociální problémy, které vzdělávání brzdí.

V dalším kroku se budu snažit ukázat, že vztah mezi bytovou nouzí a vzdělávacími problémy opravdu existuje. Využiju k tomu korelační grafy, které spustím v sekci “Vizualizace”. Jak vidíme, korelační graf pro Česko i pro Olomoucký kraj souvislost skutečně ukazuje. Konkrétně: ORP s vyšší bytovou nouzí mají i vyšší podíl žáků s nedokončeným základním vzděláním.

Jedná se o korelaci, ne kauzalitu, graf nicméně naznačuje, že stabilní bydlení může mít vliv na vzdělávací výsledky. Záměr jesenické reprezentace – investovat do stabilního bydlení rodin s dětmi, a tak zlepšit i vzdělávání – proto dává smysl.

To mohu podpořit ještě pruhovým grafem, který sekce “Vizualizace” také nabízí. Srozumitelně ukazuje, že podíl dětí žijících v bytové nouzi je v Jeseníku nejvyšší z celého Olomouckého kraje. To záměr tamní reprezentace také podporuje, a to s oporou v datech, které mohou jednotliví aktéři snadno sdílet. Třeba jako tento graf. Mohou ho stáhnout jako obrázek, mohou ho v interaktivní podobě pověsit na web.

DataPAQ rozšiřuje Mapu vzdělávání

Prohlížečka rozšiřuje dlouhodobé snahy PAQ Research, jak datově podpořit vzdělávání a sociální podmínky v Česku. Interpretace, příběhy a zjednodušené indexy poskytuje už naše loňská Mapa vzdělávacího neúspěchu. Na ni letos navazují původní analýzy, které jsme vytvořili pro všechna české ORP.

Prohlížečka DataPAQ se oproti Mapě liší v tom, že nepracuje se zjednodušenými indexy, ale přímo se vstupními indikátory a daty. Uživatelé tak mohou flexibilně zkoumat libovolné výzkumné otázky a hledat vztahy mezi proměnnými. Díky tomu mohou zainteresovaní aktéři lépe pochopit vzthy mezi vzdělávacími problémy, kvalitou škol, sociálními podmínkami nebo financováním ve vybraných regionech.

Prohlížečku budeme dále rozvíjet. Během jednoho roku chceme přidat kromě dalších regionálních dat ze vzdělávání a sociálních podmínek data například o kriminalitě, zdravotním systému nebo volebních výsledcích.

PAQ Research do vaší schránky

Všechny studie a články vám ještě čerstvé doručíme e‑mailem. A máme i měsíční newsletter o všem podstatném. Přihlaste si.

Posuňme společně Česko

Výzkumně přispíváme k zlepšování veřejných služeb a kvality života v Česku. Spoléháme na dárce, jako jste vy. Přidejte se k nám.