PAQ Research

Mission Statement

Proč zakládáme sociologickou výzkumnou agenturu PAQ Research

Mission Statement

PAQ vlastně vznikl přirozeně. Loňský podzim mne oslovil nadační fond Eduzměna s výzvou: v Česku chybí souhrnná analýza problémů ve vzdělávání a je potřeba ji relativně rychle a dobře udělat. Za dva měsíce usilovné práce, čtení desítek výzkumů,analýz, studií a konzultací se skupinami odborníků, ředitelů i učitelů jsme s Tomášem Dvořákem vytvořili Analýzu výzev českého vzdělávání, která shrnuje problémy decentralizovaného a podfinancovaného systému vzdělávání, v němž narůstají nerovnosti a výsledky přinejlepším stagnují.

Od loňského podzimu jsme společně s Tomášem Dvořákem, Michalem Kuncem a s pomocí Ley Michalové zpracovali či připravujeme další podobné studie v oblasti sociálních problémů, domácího násilí a bydlení. Pomáháme evaluovat efektivitu programu Učitel naživo. S našimi partnery a zadavateli chystáme další projekty, které přispějí k pochopení struktury české společnosti a jejích hlavních problémů.

Věříme, že naše činnost – jakýsi střední článek mezi výzkumnými agenturami zaměřenými na sběr dat a akademickými institucemi, které mají pomalejší chod daný grantovým financováním – má v Česku místo. Proto jsme pro ni vytvořili platformu a dali jsme jí název PAQ. Odkazuje k jménu zakladatele a našemu převážně kvantitativnímu zaměření (Prokop Analysis and Quantitative Research), ale jeho výslovnost je stejná jako u anglického slova pack. Jsme totiž především sdružení analytiků, kteří spojují svoje síly na řešení projektů a analýz ve vzdělávání a sociálních problémech.

Co chceme dělat? Hlavně prohlubovat poznání struktury české společnosti a jejích klíčových problémů ve vzdělávání, sociální a veřejné politice. Budeme asistovat neziskovému i veřejné sektoru s analytikou a výzkumem v těchto oblastech, aby mohly zaměřit svoje strategie a ověřovat dopady svojí činnosti. Naším cílem je přispět výzkumem ke zlepšení veřejných služeb a kvality života v Česku.

Co umíme? Děláme expertní studie, sekundární analýzy dat, evaluace a konzultace metodiky. Díky zkušenostem ve vedení a práci v předních agenturách umíme pomoct s nejdůležitějšími částmi vedení výzkumu – nastavením metodiky, tvorbou dotazníků, kontrolou kvality sběru a interpretací dat. V budoucnosti chceme navázat i na stovky výzkumů, na kterých jsme se podíleli v oblasti volebních a politických výzkumů – ale v trvalejší a inovativnější formě, než jsou běžné bleskové výzkumy.

Daniel Prokop a PAQ

PAQ Research do vaší schránky

Všechny studie a články vám ještě čerstvé doručíme e‑mailem. A máme i měsíční newsletter o všem podstatném. Přihlaste si.

Posuňme společně Česko

Výzkumně přispíváme k zlepšování veřejných služeb a kvality života v Česku. Spoléháme na dárce, jako jste vy. Přidejte se k nám.