Majetková nerovnost v ČR je výrazně vyšší než příjmová, daně z majetku však patří k nejnižším

Vysoká koncentrace majetku je především mezi top 0,001 %.

Podrobná výzkumná zpráva v PDF

Odhady majetkové nerovnosti od Credit Suisse Research Institute

Česká republika má jednu z nejnižších příjmových nerovností v Evropské unii, ale majetková nerovnost u nás doposud nebyla zmapována kvůli neexistujícím datům o majetkové distribuci. Jedinou možností jsou odhady na základě nepřímých datových zdrojů. Tato studie představuje odhady majetkové distribuce v ČR od Credit Suisse Research Institute v kontextu ostatních zemí a vlastní odhad podílu majetku na samotné špici, tedy 0,001 % těch nejbohatších v ČR.

Vysoké nerovnosti v majetku představují společenský problém zejména ve chvíli, kdy majetek je děděný

Vysoká majetková nerovnost je problém zejména v tu chvíli, kdy je majetek převážně nabýván dědictvím, a ne vlastní prací a pílí. V tomto případě silně narušuje mezigenerační sociální mobilitu. Vysoká koncentrace majetku představuje také společenskou moc a může se skrze ovlivňování politiků a veřejných politik promítat do demokratických procesů. Proto se právě v dnešní době zděděný majetek dostává do popředí. Pomalejší nástup technologických inovací, stárnoucí populace a přeshraniční toky kapitálu umožňují větší návratnost kapitálu v porovnání s příjmem z práce dále prohlubují majetkovou nerovnost (Piketty, Kapitál v 21. století).

Majetkové GINI je v ČR průměrné, majetek se koncentruje zejména na špici.

Podle odhadů je majetkové GINI (77,7 %) zhruba lehce nad evropským průměrem bez Ruska a Turecka. Nicméně majetek v ČR je silně koncentrovaný na vrcholu distribuce v porovnání s dalšími zeměmi v Evropě. Při detailnějším pohledu na distribuci majetku v populaci vyplývá, že vysoká majetková nerovnost je u nás skoro výlučně způsobena koncentrací majetku na samotném vrcholu distribuce, tedy 1 % nejbohatších.

Vysoká koncentrace majetku je především mezi top 0,001 %

Autor práce provedl odhad, zda v rámci nejbohatšího 1 % (vlastní 36 % majetku dle odhadu Credit Suisse Research Institute) dochází ke koncentraci majetku do naprostého vrcholu distribuce - tedy u 0,001 % nejbohatších Čechů. Odhad majetku těchto 85 nejbohatších Čechů proběhl z veřejných zdrojů (Forbes). Na základě těchto hrubých odhadů lze usuzovat, že 0,001 % nejbohatších lidí vlastní 16 % celkového majetku. Na majetku top 1 % se tedy podílí z 40-50 %.

ČR má jedny z nejnižších daní z majetku v rámci OECD

Pro korekci vysoké majetkové nerovnosti jsou vhodným nástrojem daně z majetku, ty ale patří v ČR k nejnižším v rámci zemí OECD jak ve vztahu k národnímu HDP, tak ve vztahu k celkovým daňovým příjmům státu. Změna systému daní z majetku by přitom mohla zvýšit relativně nízkou sociální mobilitu v ČR a být důležitým zdrojem pro snížení tempa zadlužování.

Jedná se o prezentaci odhadů třetí strany a primárním záměrem této studie je iniciovat debatu, proč nemáme přesnější data mapující takto klíčový fenomén.

převzato ze studentské práce pro IES FSV UK stejnojmenného autora

PAQ Research do vaší schránky

Všechny studie a články vám ještě čerstvé doručíme e‑mailem. A máme i měsíční newsletter o všem podstatném. Přihlaste si.

Posuňme společně Česko

Výzkumně přispíváme k zlepšování veřejných služeb a kvality života v Česku. Spoléháme na dárce, jako jste vy. Přidejte se k nám.