Majetková nerovnost v ČR je výrazně vyšší než příjmová, daně z majetku však patří k nejnižším

Vysoká koncentrace majetku je především mezi top 0,001 %.

Podrobná výzkumná zpráva v PDF

Odhady majetkové nerovnosti od Credit Suisse Research Institute

Česká republika má jednu z nejnižších příjmových nerovností v Evropské unii, ale majetková nerovnost u nás doposud nebyla zmapována kvůli neexistujícím datům o majetkové distribuci. Jedinou možností jsou odhady na základě nepřímých datových zdrojů. Tato studie představuje odhady majetkové distribuce v ČR od Credit Suisse Research Institute v kontextu ostatních zemí a vlastní odhad podílu majetku na samotné špici, tedy 0,001 % těch nejbohatších v ČR.

Vysoké nerovnosti v majetku představují společenský problém zejména ve chvíli, kdy majetek je děděný

Vysoká majetková nerovnost je problém zejména v tu chvíli, kdy je majetek převážně nabýván dědictvím, a ne vlastní prací a pílí. V tomto případě silně narušuje mezigenerační sociální mobilitu. Vysoká koncentrace majetku představuje také společenskou moc a může se skrze ovlivňování politiků a veřejných politik promítat do demokratických procesů. Proto se právě v dnešní době zděděný majetek dostává do popředí. Pomalejší nástup technologických inovací, stárnoucí populace a přeshraniční toky kapitálu umožňují větší návratnost kapitálu v porovnání s příjmem z práce dále prohlubují majetkovou nerovnost (Piketty, Kapitál v 21. století).

Majetkové GINI je v ČR průměrné, majetek se koncentruje zejména na špici.

Podle odhadů je majetkové GINI (77,7 %) zhruba lehce nad evropským průměrem bez Ruska a Turecka. Nicméně majetek v ČR je silně koncentrovaný na vrcholu distribuce v porovnání s dalšími zeměmi v Evropě. Při detailnějším pohledu na distribuci majetku v populaci vyplývá, že vysoká majetková nerovnost je u nás skoro výlučně způsobena koncentrací majetku na samotném vrcholu distribuce, tedy 1 % nejbohatších.

Vysoká koncentrace majetku je především mezi top 0,001 %

Autor práce provedl odhad, zda v rámci nejbohatšího 1 % (vlastní 36 % majetku dle odhadu Credit Suisse Research Institute) dochází ke koncentraci majetku do naprostého vrcholu distribuce - tedy u 0,001 % nejbohatších Čechů. Odhad majetku těchto 85 nejbohatších Čechů proběhl z veřejných zdrojů (Forbes). Na základě těchto hrubých odhadů lze usuzovat, že 0,001 % nejbohatších lidí vlastní 16 % celkového majetku. Na majetku top 1 % se tedy podílí z 40-50 %.

ČR má jedny z nejnižších daní z majetku v rámci OECD

Pro korekci vysoké majetkové nerovnosti jsou vhodným nástrojem daně z majetku, ty ale patří v ČR k nejnižším v rámci zemí OECD jak ve vztahu k národnímu HDP, tak ve vztahu k celkovým daňovým příjmům státu. Změna systému daní z majetku by přitom mohla zvýšit relativně nízkou sociální mobilitu v ČR a být důležitým zdrojem pro snížení tempa zadlužování.

Jedná se o prezentaci odhadů třetí strany a primárním záměrem této studie je iniciovat debatu, proč nemáme přesnější data mapující takto klíčový fenomén.

převzato ze studentské práce pro IES FSV UK stejnojmenného autora


Posuňme společně Česko

Výzkumně přispíváme k zlepšování veřejných služeb a kvality života v Česku. Spoléháme na dárce, jako jste vy. Přidejte se k nám.