Studie: Jak udělat srážky v exekuci férovější a omezit propad samoživitelek do chudoby

Aktuální systém exekučních srážek postihuje tvrději neúplné domácnosti.

Celá studie v PDF

Tato studie analyzuje, nakolik systém výpočtu nezabavitelného minima a exekučních srážek ze mzdy penalizuje některé domácnosti (samostatně žijící jednotlivci a samoživitelky/samoživitelé), a představuje dvě varianty reforem, které by postavení různých typů domácností v exekucích zrovnoprávnily. Mezi hlavní zjištění patří:

Aktuální systém exekučních srážek postihuje tvrději neúplné domácnosti

 • Aktuální systém exekucí srážek ze mzdy znevýhodňuje neúplné domácnosti v porovnání s úplnými. Pokud jsou v exekuci oba manželé (většina případů), oběma se v současnosti zvyšuje nezabavitelné minimum o 1/3 za manžela a o 1/3 za každé nezaopatřené dítě. V úplných rodinách tak dochází ke kumulování nezabavitelných částek, zatímco u samoživitelek/samoživitelů a samostatně žijících lidí nikoli. Toto zvýhodnění manželů v exekuci, a naopak penalizace jednotlivců a samoživitelů byly přitom změnami v systému srážek od 1. července 2020 ještě více posíleny.
 • Naše analýza ukazuje, že samostatně žijící lidé a samoživitelky/samoživitelé v důsledku toho aktuálně odvádějí exekuční srážky vyšší jak nominálně, tak ve vztahu k reálnému příjmu domácnosti v porovnání s manželi. Týká se to jak nízkopříjmových domácností (dospělí pobírají minimální mzdu), tak domácností s nižšími středními příjmy (75 % mediánu mzdy).
 • Nízkopříjmové domácnosti jednotlivců a samoživitelů se po uplatnění exekučních srážek ocitají pod hranicí chudoby. Ta aktuálně činí 12 818 Kč na spotřební jednotku domácnosti, zatímco příjmy po srážkách těchto domácností v nepřednostní exekuci se pohybují kolem 11 500 Kč (jedná se o tzv. ekvivalizované příjmy přepočtené na velikost domácnosti, tedy zohledňující reálnou životní situaci domácnosti). Pokud je exekuce přednostní, jednotlivci a samoživitelé se propadají hluboko pod hranici chudoby (u jednotlivců bez dětí ekvivalizovaný příjem 9 700 Kč, samoživitel s jedním dítětem 10 900 Kč).
 • Naopak úplné domácnosti s dětmi i bez dětí s nižšími a nižšími středními příjmy jsou proti propadu pod hranici chudoby většinově chráněny, a to i při přednostní exekuci.

Penalizaci jednotlivců a samoživitelů by zmírnila úprava současného systému

 • V naší studii představujeme dvě varianty reforem systému srážek v exekucích, které mají za cíl omezit jejich současný disproporční dopad.
 • V první variantě (PAQ 1) se výpočet nezabavitelného minima počítá pro domácnost jako celek a odvíjí od hranice chudoby (hranice ohrožení příjmovou chudobou). Vychází z toho, že exekvovaným členům domácnosti dohromady zaručuje příjem, který leží na 50 % mediánového ekvivalizovaného příjmu domácností v ČR. Reálný ponechaný příjem se pak stejně jako dnes odvíjí od toho, kolik si lidé vydělají nad tuto částku. Systém vyrovnává pozici samoživitelek a samostatně žijících lidí a všem dlužníkům nezávisle na typu domácnosti zaručuje stejné nezabavitelné minimum v přepočtu na spotřební jednotku.
 • Druhá varianta (PAQ 2) rovněž zohledňuje složení domácnosti, ale nemění současný systém výpočtu, pouze jeho parametry – jednotlivcům a samoživitelům ponechává vyšší nezabavitelnou částku, kteří musí sami platit fixní náklady domácnosti (nájem atd.), zvyšuje individuální nezabavitelné minimum (ze 75 % na 100 % životního minima a normativu bydlení). A zároveň ruší navýšení nezabavitelné částky na manžela/manželku.
 • Obě varianty reforem PAQ narovnávají současné disproporce mezi úplnými a neúplnými domácnostmi a zlepšují situaci samoživitelek/ samoživitelů a samostatně žijících. Ti se v exekuci stále (při jinak stejných příjmech) dostávají na nižší reálné ekvivalizované příjmy než domácnosti se dvěma dospělými, ale nepropadají se tak hluboko pod hranici chudoby, jak se děje nyní.
 • Této rovnoměrnější zátěže a vyšší ochrany aktuálně nejvíce postižených skupin před chudobou přitom není dosaženo za cenu snížení celkového výběru exekučních srážek. Naopak oba návrhy PAQ dokonce celkový výběr srážek navyšují (v průměru o 300 až 500 Kč), protože potlačují zvýhodnění úplných domácností, které v současnosti odvádějí nižší srážky než v minulosti.
 • Obě varianty PAQ vedou k podobným výsledným příjmům u manželských párů bez dětí a samoživitelek/samoživitelů, avšak PAQ 2 zůstává vstřícnější k úplným rodinám s dětmi za cenu nižších průměrných srážek (tedy výběru v exekucích).
 • Z hlediska narovnání příjmů různých typů domácností i ochrany před rizikem příjmové chudoby dosahuje PAQ 2 mírně lepších výsledků než PAQ 1. Zároveň představuje menší zásah do současného způsobu výpočtu nezabavitelných minim. Navržená varianta PAQ 2 tak ukazuje, že současný nerovnoměrný dopad srážek a disproporčně tvrdý postih neúplných domácností lze úpravou parametrů stávajícího systému výrazně omezit.
 • Pokud by bylo cílem v postcovidovém období podpořit ekonomiku domácností, parametry systémů lze v obou systémech výpočtu (PAQ 1, PAQ 2) upravit tak, aby výše srážek byla celkově nižší a zároveň bylo zachováno zrovnoměrnění dopadů.

Tvorba této studie byla podpořena grantem TAČR ETA Mapování dopadů ekonomické krize a optimalizace systémů daní, dávek, exekucí a insolvencí pro zmírnění jejích nepříznivých vlivů (TL04000332).

PAQ Research do vaší schránky

Všechny studie a články vám ještě čerstvé doručíme e‑mailem. A máme i měsíční newsletter o všem podstatném. Přihlaste si.

Posuňme společně Česko

Výzkumně přispíváme k zlepšování veřejných služeb a kvality života v Česku. Spoléháme na dárce, jako jste vy. Přidejte se k nám.