Jana Duarte

Jana Duarte

Socioložka, která se převážně věnuje kvantitativním šetřením. Její úloha tak bývá designovat dotazníkový nástroj, vést výzkum a analyzovat výsledky