Život během pandemie – ekonomické dopady a distanční vzdělávání

Shromažďujeme data, jak se Češi chovají během pandemie.

Nový projekt Život během pandemie je longitudinální výzkum, jež shromažďuje data o tom, jak se vyvíjí chování Čechů během opatření proti šíření koronaviru, a jak epidemie a související problémy dopadají na jejich život. Podílí se na něm výzkumná společnost PAQ Research, iniciativa IDEA AntiCovid a data sbírá agentura NMS. Do projektu se zapojili výzkumníci z různých oblastí – sociologie, ekonomie nebo biostatistika. Každé 2 týdny (počínaje týdnem od 16. 3.) oslovujeme vzorek stejných 3100 respondentů. Celkem plánujeme minimálně 5 vln výzkumu.

Podrobná výzkumná zpráva (PDF)

Cílem výzkumu je zmapovat vývoj chování populace v oblasti protektivních aktivit a rizikových sociálních aktivit, které mohou souviset s šířením nákazy. Tato data budou moci být mimo jiné využita pro srovnávání s otázkami na promořenost nákazou (přítomnost symptomů nákazy nebo pozitivní testování) a analýzu vztah aktivity a rizika nákazy. V jednotlivých vlnách budeme zkoumat, jak epidemie a související opatření dopadají na ekonomický a rodinný život domácností, jejich postoje, pocity a stres, či na vzdělávání.

Právě z této části pochází report z druhé vlny výzkumu (N=2639 respondentů, sběr 30.3. – 1.4., sběr zajišťovala agentura NMS na Českém národním panelu).

Ekonomické dopady na domácnosti

  • Okolo 5 % respondentů deklaruje, že během posledních týdnů března ztratili práci – především OSVČ, ale také menší část zaměstnanců (může se projevit v dubnových statistikách nezaměstnanosti). Okolo čtvrtiny ekonomicky aktivních před epidemií pracovalo v posledním březnovém týdnu max. 10 hodin.
  • Jistou redukci příjmů reportuje okolo poloviny domácností. 16 % dotázaných přišlo o polovinu svých původních příjmů, nebo i vice. Jedná se o výpadky příjmů u OSVČ, zkrácení úvazků a snížení platů u zaměstnanců (včetně těch, co se projeví v dubu), přechod na ošetřovné, výpadek příjmů z DPP, pronájmu apod.
  • 38 % domácností má úspory, které by při výpadku příjmů vydržely maximálně na měsíc. Snížení příjmů je častější mezi domácnostmi, které byly už před krizí v příjmové chudobě. Okolo 9 % dotázaných tak patří do rizikové kategorie – domácnosti vypadla minimálně polovina příjmů a mají úspory maximálně na měsíc.
  • Kromě omezení spotřebních výdajů, řešit finanční situaci plánuje 14 % domácností půjčkou od rodiny (8 %), od poskytovatele (4 %), prodejem majetku (4%) či hledáním levnějšího bytu (2 %). Nejedná se přitom jen o chudé domácnosti – některé z těchto řešení plánuje i okolo 10 % respondentů s vyšším vzděláním.

Distanční vzdělávání očima rodičů

(realizováno ve spolupráci s Člověkem v tísni)

  • Podle většiny rodičů využívají učitelé pro zadávání úkolů emaily a standardní prostředí, ale jen podle zhruba 40 % rodičů učitel komunikuje každý týden s dítětem pomocí chatu či telefonu, aby mu vysvětlil úlohy.
  • V průměru rodiče říkají, že oni či další členové jejich domácnosti se s dětmi učí 2,5 hodiny denně. Výrazně více se rodiče učí s dětmi na prvním stupni. V rámci druhých stupňů a SŠ tráví s distanční výuku více času rodiče bez maturity – to může mj. naznačovat, že pro některé z nich je těžší asistovat dítěti s úkoly.
  • Většina rodičů je s přístupem škol k distanční výuce spokojena. Výrazně spokojenější jsou ale rodiče dětí, s kterými si učitelé alespoň 1x týdně telefonují či chatují, aby jim vysvětlili úkoly. Data také naznačují, že v rámci vyšších ročníků (druhý stupeň, SŠ) jsou s postupem škol méně spokojeni rodiče, kteří musí trávit s distančním studiem velké množství času.

Metodika

Longitudinální metodika sběru dat umožňuje zkoumat změnu chování či ekonomického stavu domácností. První vlna sběru dat probíhala mezi 18.-19.3. a dotázáno bylo 3100 respondentů. Ve druhé vlně, která probíhala 30.-1.4., byli osloveni všichni účastníci z první vlny a dotazník zodpovědělo 2639 respondentů (retence 86 %).

Sběr realizuje agentura NMS (člen SIMAR) na Českém národním panelu. Respondenti mají ověřenou identitu a data jsou kontrolována (např. délky vyplnění, testy pozornosti). Vzorek je kvótně reprezentativní – tedy kopíruje složení populace 18+ z hlediska:

  • kraje a velikosti obce bydliště, pohlaví, vzdělání, věku respondenta
  • pracovního statusu (před začátkem epidemie), věku × pohlaví, věku × vzdělání

Kvůli metodice se ho mohou účastnit jen respondenti s připojením k internetu. Online metodika sběr redukuje sociální desirabilitu, zvyšuje zastižitelnost typů populace v době krize a retenci (opakovanou účast). Výstupy pro starší generaci (65+) jsou kvůli online sběru pouze orientační.

PAQ Research do vaší schránky

Všechny studie a články vám ještě čerstvé doručíme e‑mailem. A máme i měsíční newsletter o všem podstatném. Přihlaste si.

Posuňme společně Česko

Výzkumně přispíváme k zlepšování veřejných služeb a kvality života v Česku. Spoléháme na dárce, jako jste vy. Přidejte se k nám.