Aby se neříkalo, že jsme to nečekali. DataPAQ ukazuje vývoj dat v čase

Trendy poukazují na zlepšení nebo zhoršení situace.

Datová prohlížečka DataPAQ nově ukazuje vývoj dat v čase. Pohled na časové řady může být důležitý v řadě oblastí. Odpovědní aktéři a aktérky mohou předcházet problémům a začít včas intervenovat. Časové řady přehledně ukazují třeba vzrůstající počet deváťáků, a tedy na potřebu více míst na středních školách. V blogu přibližujeme, jak časové řady v DataPAQ použít a jaké údaje se vyplatí prozkoumat.

Rostoucí nebo klesající trendy poukazují na zlepšení nebo zhoršení situace. To může pomáhat aktérstvu v území (škola, zřizovatel, Místní akční plán, OSPOD, poradenské zařízení) v orientaci, dávat zpětnou vazbu a ukazovat, kudy se vydat. Máme několik příkladů.

Litvínovský příběh ve dvou grafech

Pozoruhodný trend vidíme na Litvínovsku. Od školního roku 2018/19 tam prudce vzrostl podíl žactva se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) z důvodu odlišného kulturního prostředí nebo jiných životních podmínek. Do kategorie často spadají děti ohrožené chudobou. Jejich identifikace – a s ní spojená podpůrná opatření – mohou zásadně pomoci s řešením vzdělávacího neúspěchu.

A právě to ukazuje i případ Litvínova, kde umí s podpůrnými opatřeními pracovat. Před pěti lety nedokončovalo základní vzdělávání téměř 15 % tamních dětí. V roce 2023/24 šlo pouze o 4 %, jak ukazuje graf.

(Co dalšího Litvínovu pomohlo, popisujeme na webu Dobrá praxe.)

Stejní, ale ne tak docela

Do regionů s vysokým podílem dětí s SVP se daří dostávat asistenty pedagoga (AP), nikoliv však konzistentně. Bez podpory asistentů může být výuka žactva se SVP pro učitele a učitelky velmi náročná. Přidělování přitom závisí na mnoha faktorech – identifikace žactva ve škole, diagnostika v poradně, hledání asistenta na trhu práce.

Některé obce s rozšířenou působností (ORP) dokážou asistenty zajišťovat. Neplatí to však všude. Na grafu vidíme rozdíl v počtu AP na žáka v Chebu a Tachově, kde mají přitom vývoj podílu žáků s SVP téměř shodný. Jinými slovy: sociálně jsou ORP podobné, v podpoře žactva nikoliv. To ukazuje na potřebu větší systematizace podpory.

Výzvy, o kterých se bude mluvit

V Česku stoupá podíl hodin odučených nekvalifikovanými učiteli a učitelkami. Praha, Karlovarský nebo Středočeský kraj stále nemají recept, jak přilákat lidi s pedagogickým vzděláním. Nárůst nekvalifikované výuky o necelých 5 % se týká také Pardubického a Královehradeckého kraje. Motivační příplatky zřejmě nejsou všespásným řešením. Je potřeba proto ověřit další možnosti, jak motivovat vyučující pro vstup nebo návrat do profese.

V Česku se platí podpůrné pozice – od sociálního pedagoga po školní psycholožku – z takzvaných projektů. Projektové financování však postrádá systematičnost a stabilitu. Každá pozice financovaná z projektu může s jeho ukončením ze školy odejít. V analýze PAQ Research a STEM si ředitelé kromě nedostatku pracovníků stěžují právě na nestálý způsob financování. Při podrobnější analýze najdeme příklady území, kde se jeden rok specialista našel, ale po pár letech pozice opět zanikla. Může jít o ORP Rosice, Děčín nebo Kuřim.

Ukrajinští žáci skokově navýšili počty cizinců ve školách a jejich počet neklesá. Výběrem ukazatele Žáci–cizinci v základních školách a seřazením ORP podle největšího rozdílu získáme jasný důkaz, že ukrajinského žactva ve školách neubývá. Mezi nejvíc zatížené regiony patří Plzeňský a Karlovarský kraj. Srovnání map z roku 2021 a 2023 také ukazuje, že rodiny směřují do území, kde jich už před ruskou invazí na Ukrajinu byla vyšší koncentrace.

Jak na práci s časovými řadami

  • Tabulka a pruhový graf – zaškrtnutím roku (více let) se vypočte změna za dané období. U absolutních čísel lze volit, zda chcete vidět absolutní změny nebo procentuální změny (hodí se u počtu žáků, financí). Kliknutím na horní část tabulky/grafu můžete hodnoty (včetně rozdílů) seřadit od nejnižší nebo nejvyšší.
    Příklad: Počet žáků končící 9. třídu ve Středočeském kraji
  • Liniový graf – Liniový graf vyberete z nabídky Vizualizace. Pro přehlednost doporučujeme vyfiltrovat menší počet ORP, okresů nebo krajů. Při výběru více ukazatelů se grafy zobrazí vedle sebe.
    Příklad: Vývoj počtu asistentů pedagoga v ORP s vysokým podílem žáků s SVP

PAQ Research do vaší schránky

Všechny studie a články vám ještě čerstvé doručíme e‑mailem. A máme i měsíční newsletter o všem podstatném. Přihlaste si.

Posuňme společně Česko

Výzkumně přispíváme k zlepšování veřejných služeb a kvality života v Česku. Spoléháme na dárce, jako jste vy. Přidejte se k nám.