DANIEL PROKOP

  • Sociolog a zakladatel výzkumné organizace PAQ Research

  • Člen NERV

  • Člen expertní skupiny pro tvorbu Strategie vzdělávání 2030

  • Působí na Fakultě sociálních věd UK

  • Zaměřuje se na kvantitativní výzkum v  oblastech vzdělávání, sociálních nerovností a chudoby, sociální politiky a sociální stratifikace.

  • V roce 2020 vydal knihu Slepé skvrny: o chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti.

  • Za seriál analytických článků o české společnosti "Úvod do praktické sociologie" získal v roce 2016 Novinářskou cenu.

  • Deset let působil ve výzkumné agentuře Median, z toho tři roky v jejím vedení.

PAQ - Prokop Analysis and Quantitative Research, s.r.o.

Vršovická 817/5, Praha 10 - 101 00

IČ 08466912

  • Šedý Twitter Icon