Používáme think-cell

think-cell je software pro tvorbu a rozvržení grafů, jehož cílem je usnadnit tvorbu grafů v prezentacích aplikace Microsoft PowerPoint pomocí datových listů aplikace Microsoft Excel. think-cell dokáže vytvářet grafy rozptylu, bublinové grafy, spojnicové grafy, sloupcové grafy, vodopádové grafy, Mekko grafy, Ganttovy grafy, agendy a další.

Pro svůj výstup používá vestavěné grafy a tvary aplikace PowerPoint, což znamená, že grafy vytvořené pomocí think-cell zůstávají datově orientované, měnitelné a nepixelové. Další informace o nástroji think-cell a jeho funkcích naleznete na webových stránkách think-cell.

think-cell nabízí svůj software zdarma akademickým nebo neziskovým organizacím, které jej používají výhradně pro vzdělávání, veřejný výzkum nebo přímé neziskové základní činnosti. Software je zdarma k dispozici i zaměstnancům PAQ Research.