Analytička/analytik – výzkum a reforma roztříštěných samospráv

Analytička/analytik – výzkum a reforma roztříštěných samospráv

Česko tvoří přes šest tisíc obcí a měst. Fragmentovaný systém samospráv jen obtížně zajišťuje kvalitu veřejné správy a služeb (vzdělávání, sociální služby, infrastruktura), generuje velké administrativní náklady a roztříštěností rozpočtů omezuje veřejné investice.

Hledáme analytičku/analytika, kteří chtějí zkoumat dopady roztříštěnosti samospráv a designovat řešení, jak zvýšit spolupráci obcí.

Chtěli bychom, abys měl/a nějaké zkušenosti s tématem fungování samospráv a veřejné správy i s realizací zejména kvantitativních analýz. Jde nám hlavně o oblasti jako financování a hospodaření samospráv, mapování územních struktur a (ne)dostupnosti služeb v regionech, nastavení RUD a místních daních, zahraniční praxe ve spolupráci samospráv, výzkumy mezi starosty a místními aktéry apod.

Nemusíš mít v portfoliu desítky těchto analýz ani být specialista statistik – ty máme. Znalost tématiky a datových zdrojů je ale velkou výhodou.

Tvým úkolem bude analytická práce a koordinace týmu analytiků a analytiček. Budeme společně dělat výzkumy a analýzy zaměřené na kvantitativní popis fungování samospráv, rešerše, sbírat dobrou domácí i zahraniční praxi, přicházet s doporučeními i konkrétními návrhy řešení pro stát. To vše ve spolupráci s dalšími spolupracujícími organizacemi, které usilují o změnu ve fungování samospráv.

Koho do svého týmu Daniel Prokop hledá?

“Potřebujeme někoho, kdo umí systémově přemýšlet o zdrojích neefektivity a motivacích ke spolupráci obcí v roztříštěném systému samospráv. Někoho, koho zajímají otázky, jako: Jaké cesty k reformám veřejné správy se osvědčily v zahraničí? Jakými nástroji alokace daňových výnosů, RUD či legislativy je efektivní motivovat obce ke spolupráci např. ve Společenství obcí? Jak by mohly obce koordinovat peníze pro zvýšení rozsahu investic? Jaké agendy je dobré řešit v širším území (ORP) a jaké mají zůstat kompetenci obcí? Pokud tě otázky zajímají a máš zkušenost s vedením projektů, jsi ideální kandidát*ka a můžeš doplnit náš tým datařek a analytiků, kteří stojí za projekty jako DataPAQ či Mapa vzdělávání.”

​Jaká bude tvoje náplň práce?

 • Vedení projektu a analytiků/ček v realizaci kvantitativních analýz a výzkumů (zejména práce s administrativními daty, sekundárně dotazníkovými šetřeními), kvantitativních a kvalitativních výzkumů s aktéry v regionech (surveys, IDIs), analýz úspor z rozsahu a reforem financování veřejné správy, review zahraniční praxe v oblasti reformy a spolupráce samospráv
 • Vlastní realizace těchto analýz
 • Budování expertízy v tématu zkvalitňování veřejné správy a dostupnosti veřejných služeb – rešerše, sběr a zpracování domácí a zahraniční praxe
 • Komunikace výstupů a datově podložených řešení směrem k partnerům na straně státu, samospráv apod.

​Optimálně bychom chtěli:

 • Minimálně 60% úvazek, preferujeme plný úvazek
 • Orientace v tématu fungování veřejné správy a fungování, hospodaření a spolupráce samospráv
 • Zkušenost s vedením projektu
 • Autonomii, organizovanost, zájem o daná témata a spolehlivost
 • Zkušenost s realizací kvantitativního výzkumu, analýz administrativních dat apod.
 • Práce prezenčně v kanceláři ve Vršovicích s možností práce z domova jeden den v týdnu

Co je navíc, ale oceníme:

 • Již realizované výzkumy a výstupy z oblasti regionálního rozvoje, financování či hospodaření obcí, dostupnosti služeb v regionech, nastavení daňových aj. příjmů apod.
 • Znalost aktérů v dané oblasti – ministerstvo vnitra, zájmové organizace a svazy (SMS ČR, SMO ČR, AK ČR), představitelé státní správy, samospráv

Nabízíme:

 • Vedení projektu, který může reálně pomoci zkvalitnění a zefektivnění organizace veřejné správy a fungování samospráv, a tak pomoci k lepší kvalitě životě všech občanů
 • Spolupráci s řadou špičkových organizací, odbornic a odborníků v oblasti fungování veřejné správy a veřejných služeb
 • Neformální a inspirující kolektiv
 • Vzděláváme se. Vzájemně skrze interní semináře i externě – o tématech, jako jsou vzdělávání, sociální politika i další dovednosti typu prezentační, leadership apod.
 • Pracovní laptop a (pokud budeš chtít) mobilní tarif, příspěvky na zdravotní výdaje, vzdělávání a sport, příspěvky na stravování, výběrové kafe a ovoce v kanceláři zdarma. Roční odměny ve výši 60–140 % měsíční hrubé mzdy
 • Plat v rozmezí 50–60 tisíc Kč podle úrovně kompetencí a zkušeností a domluvené role v týmu.

Jestli se k nám chceš přidat, baví tě analytická práce a záleží ti na tom, aby měla pozitivní dopad, budeme rádi, když se nám ozveš. ​CV a stručný popis motivace posílej nejpozději 21. 4. 2024 na: info@paqresearch.cz

S případnými otázkami se můžeš obrátit na karel.gargulak@paqresearch.cz.