Proměny názorů rodičů na vzdělávání během pandemie

Během pandemie se snížily aspirace rodičů na vzdělání svých dětí.

Tento longitudinální výzkum sleduje, jak se mění názory rodičů na vzdělávání v České republice během pandemie. Podílí se na něm iniciativa IDEA antiCovid-19, společnost PAQ Research,  data sbírá agentura STEM/MARK a projekt financuje Nadace České  spořitelny. Sběr začal v dubnu 2020, druhá vlna proběhla v červnu a poslední se chystá na září. Díky spolupráci se společností EDUin, která realizovala šetření se stejnými respondenty v roce 2009 a v prosinci 2019, jsme schopni dát vývoj postojů rodičů do souvislostí s vývojem postojů rodičů v posledních letech. Šetření se účastnilo 570 (červen 2020) až 850 respondentů (prosinec 2019).

Podrobná výzkumná zpráva (pdf)

Hlavní zjištění

  • Během pandemie se snížily aspirace rodičů na vzdělání svých dětí. Pokles nastal především u vzdělanějších rodičů, kteří méně často chtějí, aby jejich dítě dokončilo vysokou školu. Vzdělanější rodiče se až v době distančního vzdělávání lépe seznámili se školním životem svého dítěte. Tento vývoj může poukazovat na to, že aspirace rodičů, které v českém vzdělávání silně ovlivňují výsledky, v některých případech reflektují spíše jejich společenské postavení než preference a kompetence dětí. Zkušenost s distančním vzděláváním je dovedla k tomu, že své aspirace přehodnotili.. Z pohledu vzdělávacích nerovností je však důležité, že pokles nenastal u méně vzdělaných rodin, ve kterých je už tak obtížné naplnit vzdělávací potenciál.
  • Karanténa a s ní spojené vzdělávání na dálku vedly u 20 30 rodin k častějším konfliktům. Konflikty nastávaly častěji v rodinách s dětmi na prvním stupni ZŠ. To poukazuje na důležitost posílení sociálních služeb a podpůrných pozic ve školách (např psycholog, sociální pedagog), které by měly pomáhat rodinám v složitých situacích.
  • Rodičům se příliš nezměnil pohled na cíle vzdělávání, stále nejvíce chtějí, aby děti uměly pracovat s informacemi a tvořit si vlastní názory. Rodiče nyní ale, patrně na základě zkušeností se vzděláváním na dálku, kladou větší důraz na obecné kompetence jako naučit žáky se soustředěně učit a systematicky poznávat nové věci. Kromě toho také po zkušenostech se vzděláním na dálku častěji požadují od školy partnerský přístup k rodičům a žákům.

PAQ Research do vaší schránky

Všechny studie a články vám ještě čerstvé doručíme e‑mailem. A máme i měsíční newsletter o všem podstatném. Přihlaste si.

Posuňme společně Česko

Výzkumně přispíváme k zlepšování veřejných služeb a kvality života v Česku. Spoléháme na dárce, jako jste vy. Přidejte se k nám.