Jana Šimsová

Jana Šimsová

Studentka FF UK. Kromě PAQ témat se zajímá o schopnosti a rizika velkých jazykových modelů.

Zatím jsme nevydali článek nebo studii přímo spojené s touto osobou