Semináře nad daty z reportů o vzdělávání od PAQ. Přijedeme i k vám

Pro každý z 206 mikroregionů jsme udělali unikátní analýzu vzdělávání a sociálních podmínek. Ukazujeme silné stránky i slabiny, navrhujeme konkrétní cíle. Reportem to ale nekončí, ba naopak by měl odstartovat důležitá opatření i nové spolupráce. A náš analytický tým vám s tím rád pomůže.  

V PAQ Research děláme semináře, kde se sejdeme nad daty s různými aktéry v ORP a společně diskutujeme o potřebách v různých oblastech. Probíráme vzdělávací neúspěch, spolupráci města a škol a sociální práce, finance nebo personální zajištění. A hledáme cesty, jak iniciovat potřebné změny. 

Buďme v kontaktu!

Pro lokální aktéry a aktérky chystáme speciální newsletter. Jen užitečné věci. Bez přehlcení. Začne brzy. Přihlaste si.

Máme za sebou už přes 100 setkání, kdy se v jedné místnosti setkají zástupci škol, zřizovatele, OSPOD, sociálně aktivizačních služeb, nezisku, projektu MAP a jakýchkoli dalších organizací zapojených do vzdělávání dětí. 

Kolega Karel Gargulák na semináři v Ostravě Porubě

Proč?

Aktuální nastavení vzdělávacího systému nechává hodně věcí na samotných školách. Řada výzev ovšem vyžaduje, aby za jeden provaz táhl i zřizovatel, OSPOD, poradna, sociálně aktivizační služba nebo jiné organizace. Nedokončování školy, absence žactva nebo nedostatek financí na obědy samotná škola zkrátka nevyřeší. Systém jasně dané spolupráce a odpovědností ale dnes existuje spíš vzácně. Naše semináře chtějí spolupráci pomáhat. Nastartovat ji. A právě proto nám setkání a společné plánování aktérů z území na jednom místě připadá velmi smysluplné.

Jak?

Setkání s analytickým týmem PAQ Research mají dvě varianty – základní a pokročilou. Setkání trvají dvě až tři hodiny podle možností účastníků. Platí přitom, že na prvním setkání diskutujeme a probíráme potřeby, na druhém se společně pouštíme do konkrétních řešení. Obsah vypadá následovně:

  • Základní seminář: Účastníky seznamujeme s daty a získáváme od nich podněty a potřeby pro podporu vzdělávacího úspěchu. Může jít o slabší komunikaci škol a OSPODu, nedostatek učitelů či zajištění školních psychologů. 
  • Navazující seminář: Vytváříme společně cíle a konkrétní aktivity, které povedou k jejich naplnění. Pracujeme v malých skupinách složených z různých aktérů (ředitelka, starosta, zaměstnanec nízkoprahového klubu atd.). V závěru semináře se také vyberou osoby/organizace, které koordinují dohodnuté kroky. Jak všichni víme, bez lidí, kteří píšou e-maily a sledují termíny, se věci nehýbají. 
Pracovní skupiny na semináři v Plzni

Co z toho?

Výsledky setkání bývají pestré. Může jít o vznik skupiny složené ze škol, zástupců města a sociálně aktivizačních služeb, která se pravidelně schází, vyměňuje si informace a podniká kroky k prevenci vzdělávací neúspěšnosti. Stejně tak se mohou školy a zřizovatel sjednotit na nutnosti investovat peníze obce na dofinancování školních psychologů nebo zajištění obědů zdarma pro znevýhodněné děti. 

Možnosti k řešení jsou téměř nekonečné. Tady jeden modelový příklad. Na konci října 2023 jsme dělali rozšířený seminář ve Šternberku na pozvání spolku Ecce Homo Šternberk a Platformy pro včasnou péči. V polovině února následujícího roku proběhlo první setkání s názvem “Konkrétní nastavení spolupráce v oblasti práce s rodinami”. Zúčastnili se jej zástupci městského úřadu Moravský Beroun, OSPOD Šternberk, neziskových organizací i hosté z krajského úřadu a Státního zdravotního úřadu. A věci se hýbou.

Co udělat pro uskutečnění semináře?

Je to velmi snadné. Stačí:

  1. Nám napsat. (jan.zeman@paqresearch.cz)
  2. Pozvat důležité aktéry z vašeho ORP. Většinou se setkáváme s lidmi, jako jsou zástupce zřizovatele za oblast školství i oblast sociální, zástupce OSPOD, představitelé projektů MAP, ředitelé a vedení škol, pracovníci školního poradenství, organizace terénní sociální práce a další podle uvážení.
  3. Zajistit místo, kde si budeme promítat prezentaci s daty. 

Co na naši práci říkají?

„Pomalu naplňujeme závěry z workshopu PAQ Research – v minulém týdnu jsme realizovali setkání ředitelů škol s poskytovateli sociálních služeb. Zároveň jsme řešili možnost zapojení škol do projektů od Schola Empirica.“
Richard Červený, místostarosta pro školství, Roudnice nad Labem
„Poprvé jsem se setkala s velmi lidsky podanou interpretací suchých statistických dat, kde je uvedeno v daných čtyřech oblastech i srovnání podobných ORP i srovnání v rámci ČR. Data jsme představili při uzavření Memoranda o okresním partnerství k okresu Brno venkov. Líbilo se mi i zapojení sociálního odboru.“ 
Libuše Beranová, Manažerka projektu MAP rozvoje vzdělávání Tišnov
„Mapa vzdělávacího neúspěchu a speciálně rozbor ORP Kolínsko nám pomohl v uvědomění si potřeby řízení změny v regionu na základě dat. Propojili jsme data od PAQ a vlastního výzkumu wellbeingu učitelů v regionu. Pomáhá nám to chápat širší souvislosti problémů. Data jsme rozebírali v menší skupině ředitelů i v širší skupině s OSPOD a zřizovateli. Další postup jsme plánovali v návaznosti na ně.“ 
Markéta Pošíková, vedoucí pracovních skupin NS MAS a PS Vzdělávání a ředitelka MAS Podlipansko MAP Kolín.
„Dnes nám data od PAQ Research pomohla přesvědčit vedení kraje, že žáků na gymnáziích opravdu tolik nemáme. Já jim to říkám průběžně, ale když to ukážu na kartogramu a grafech ve srovnání s jinými kraji, má to úplně jiný efekt.“
Roman Kovář, vedoucí odboru školství Ústeckého kraje.
„Analytickou zprávu pro ORP, Mapu vzdělávacího ne/úspěchu i souhrnný DataPAQ  používáme při řešení problematiky rozvoje vzdělávání zejména ve složitých regionech (sociálně vyloučená lokalita), v nichž je spolupráce i komunikace velmi specifická. Napojení na data nám dává ucelený obraz o území a dokážeme stanovovat reálné a měřitelné cíle.“
Gabriela Geherová, projektová manažerka pro realizaci MAP Opavsko, MAP Vítkovsko.