top of page

INTEGRACE UKRAJINSKÝCH ŽÁKŮ: KAPACITY MŠ A ZŠ 2021/22

Jako přílohu kapitoly vzdělávání ve Studii připravenosti ČR na integraci ukrajinských válečných uprchlíků (forthcoming) zveřejňujeme interaktivní mapu kapacit mateřských a základních škol agregovanou na území obcí s rozšířenou působností. V menu mapy vlevo nahoře můžete přepínat mezi zobrazením MŠ a ZŠ. 

Zobrazeny jsou kapacity běžných základních škol (B10) a mateřských škol (A10). Kapacity škol nejsou dynamicky aktualizovány, probíhající zápisy dětí-uprchlíků se v mapě nezobrazují, protože vychází ze stavu ke sběru dat v září 2021. Mapa slouží tedy pro zobrazení (plánování) kapacit škol zkraje příchodu migrantů. Omezením dat je, že údaje nejsou k dispozici za ročníky, ale pouze za celkovou naplněnost školy vůči její maximální kapacitě.

Anchor 1
bottom of page