PRÁCE U NÁS

ANALYTIČKA/ANALYTIK SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

Chceš s námi pracovat na snižování nerovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání? To můžeš, pokud máš základní zkušenost s kvalitativním i kvantitativním výzkumem a aktivně se zajímáš o oblast vzdělávacích politik. Čeká tě práce v podobě tvorby analytických paperů a výzkumných zpráv zaměřených na oblast vzdělávací politiky. Dále koordinace, strategické vedení projektů a podpora aktivit v území spojených s projektem mapavzdelavani.cz. To vše bude protkáno spoluprací s řadou špičkových organizací a odborníků pro oblast vzdělávání, sociální politiky i veřejné správy.

KOHO K SOBĚ HLEDÁ KAREL GARGULÁK?​

“Hledáme někoho, kdo s námi bude mapovat vzdělávání v regionech a poskytovat jim strategickou podporu. Zároveň se bude během práce co nejvíce vzdělávat v tématech vzdělávací politiky a tvořit s námi analytické papery zaměřené na tuto oblast. Naším cílem je na základě evidence zlepšovat, jak se dětem a žákům ve vzdělávání daří na různých místech v Česku. Chceme sem přinášet tu nejlepší domácí i světovou praxi a zlepšovat klíčové aktéry zodpovědné za výstupy vzdělávání a řešení sociálních problémů.”

 
JAKÁ BUDE TVOJE NÁPLŇ PRÁCE?
 • Vytváření analytických reportů o stavu vzdělávání a sociální situaci v jednotlivých regionech

 • Tvorba policy paperů a výzkumných zpráv pro různá témata vzdělávací politiky v ČR i zahraničí

 • Organizace kvantitativního sběru dat, vedení polostrukturovaných rozhovorů, fokusních skupin

 • Celková koordinace, analytická činnost a podpora projektů skládajících se z více aktivit: např. tvorba analytických paperů, zmíněný sběr dat, organizace workshopů, vzdělávacích akcí, prezentace dat, tvorba strategických a koncepčních dokumentů apod.

 • Základní práce s kvantitativními daty (práce s Excelem, tvorba grafů), jejich interpretace

 • Navazování spolupráce s aktéry v území (samosprávy, NGOs, aktéři školství atd.)

 • Administrativní a koordinační podpora pro dílčí výstupy PAQ

OPTIMÁLNĚ BYCHOM CHTĚLI

 • 60–100 % úvazku

 • Sociálněvědní vzdělání (sociologie, pedagogika, veřejná a sociální politika, politologie, psychologie, ekonomie atp.)

 • Zájem o témata, kterým se PAQ Research věnuje (vzdělávání, sociální politika)

 • Zkušenosti s kvalitativními výzkumy

 • Zkušenost s interpretací kvantitativních dat

 • Zkušenost s psaním odborných nebo analytických textů

 • Dobré organizační schopnosti a odpovědnost

 • Chuť se učit

HODÍ SE​
 • Zkušenosti s kvantitativními výzkumy

 • Zkušenost s vedením projektů

CV, stručný popis vaší motivace a příklad analytického výstupu (klidně i závěrečná VŠ práce) a zkušeností posílejte do 29. 5. na: info@paqresearch.cz